Password change form

 
Warunki które musi spełniać hasło:
  • Nowe hasło musi być różne od starego.
  • Przynajmniej jeden znak specjalny (znaki specjalne: !@#$%^&*()_+-={}[]|\:;"'<,>.?])).
  • Przynajmniej jedna cyfra.
  • Przynajmniej jedna litera.
  • Hasło nie może być podobne do adresu e-mail.
  • Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków.
  • Potwierdzenie hasła musi się zgadzać z nowym hasłem.
Siła hasła: